Regler på leirskolen

Vi gleder oss til at du skal komme til Brandheia på leirskole!

Du har sikker forventninger til hvordan det skal bli, og vi håper du får en fin opplevelse du vil huske lenge. Vi skal i alle fall gjøre vårt beste for deg.

Vi har også noen forventninger til deg. Disse skal dere gå gjennom i klassen slik at alle er godt forberedt.

 1. Vi forventer at du gjør ditt beste for at alle skal få et fint opphold. Vi vil ikke akseptere mobbing eller ufint språkbruk. Dette kan medføre bortvising fra leirskolen
 2. Vi forventer at du ikke har med deg egne fyrstikker/ lighter eller kniv. Det er ikke tillatt å gjøre opp ild uten tilstedeværelse av leirskolelærere eller ansvarlige voksenpersoner fra klassen. Bålet i Brandheistua skal ikke brenne såfremt dere ikke organiserer våknenattevakter med ansvarlige voksenpersoner fra klassen.
 3. Vi forventer at du ikke kaster fra deg søppel inne eller ute.
 4. Vi forventer at du oppfører deg fint og behandler hus, innredning og utstyr med forsiktighet. Hvis noe blir ødelagt grunnet uforsiktighet eller overlegg kan du måtte erstatte dette.
 5. Vi forventer at du ivaretar din personlige hygiene med tannpuss, klesskift, håndvask etter dobesøk og før alle måltid.
 6. Vi forventer at du følger undervisningen og at du retter deg etter beskjeder fra leirskolelærere eller ansvarlige voksenpersoner fra klassen.
 7. Vi forventer at du møter til frokost kl. 09:00 og at du da er ferdig påkledd med turtøy. Til frokosten skal du smøre matpakke. Ha med egen drikkeflaske. Leggetid er senest 23:00, da skal det være ro i leiren.
 8. Vi forventer at du møter til lunsj kl. 12:00 og middag kl. 17:00, og at du da har vasket deg
 9. Vi forventer at du holder orden på ditt tøy og utstyr, og henger opp dette til tørk.
 10. Vi forventer at du viser sunt mobilvett på leirskolen. Mobilen skal ikke forstyrre undervisningen eller det sosiale samspillet i fritiden. Om dette skjer overlater du denne til ansvarlige voksenpersoner fra klassen, og du får den tilbake ved hjemreise. Dersom klassen har bestemt at mobiltelefoner skal ligge igjen hjemme så gjelder dette.
 11. Vi forventer at du i kontakt med hestene oppfører deg rolig og bedagelig, og behandler dyrene med respekt.
 12. Vi forventer at du sier ifra dersom du ikke har det bra.

 

 • ALL BRUK AV TOBAKK OG RUSMIDLER I LEIREN ER FORBUDT OG MEDFØRER BORTVISNING, DETTE GJELDER OGSÅ SAMTLIGE VOKSNE
 • VED ALL AKTIVITET VED VANNET SKAL FLYTEVESTER BENYTTES
 • KLATREVEGG OG ZIPLINE SKAL IKKE BENYTTES UTEN TILSTEDEVÆRELSE AV SERTIFISERT PERSONELL
 • INGEN SKAL FORLATE LEIROMRÅDET UTEN AVTALE MED ANSVARLIGE VOKSNE