Leirskole 3 dager

Program

1. dag:

Kl 10:00 Ankomst med kultursti opp til leiren og innsjekk.
Kl 12:00 Matpause med medbrakt matpakke. Gjennomgang av regler.
Kl 13:30 Båter/kano/kajakk – teknikk, sikkerhet.
Kl 15:30 Badstue og bading, natursti, frie aktiviteter.
Kl 17:00 Middag. Brandheias Viltgryte m/tilbehør.
Kl 18:30 Mulighet for å bestille Brandheia Games eller ha egenstyrt fritid.
Kl 21:00 Kveldsmat; Brødmåltid

2. dag:

Kl 08:00 Vekking og morgenstell.
Kl 09:00 Frokost; Brødmåltid og sluring. Smør matpakke.
Kl 10:30 Vi forbereder bålgrop til matlaging.
Kl 12:00 Lunsj med egen matpakke.
Kl 13:00 Guida tur til Kippesætra, kulturhistorie.
Kl 17:00 Middag fra bålgrop og grilling.
Kl 18:30 Mulighet for å bestille Brandheia Games eller ha egenstyrt fritid.
Kl 21.00 Kveldsmat; Brødmåltid.

3. dag:

Kl 08:00 Vekking og morgenstell
Kl 09:00 Frokost; Brødmåltid og sluring.
Kl 10:00 Vi rydder opp og vasker etter oss, og forlater leiren som da vi kom.
Kl 11:30 Oppsummering og evaluering med servering av Brandheias tomatsuppe.
Kl 12:00 Avreise.

Praktisk info

Det er innlagt fritid mellom øktene og følgende aktiviteter kan elevene benytte
under tilsyn av voksne fra klassen: Badstue og bading, kano og kajakkpadling på vannet. Fiske med stang fra land eller fra båter, natursti, stangtennis, øksekasting og åpne områder for ballspill.

Brandheia Games.
Hver dag klokken 18.30 er det lagt inn mulighet for å bestille Brandheia Games. Elevene deles da inn i grupper og må samarbeide som et lag for å løse de ulike oppgavene. Hvilke aktiviteter/oppgaver vi legger inn avhenger av årstid.
Totaltid ca to timer, 200 kroner pr. elev.

Overnatting skjer i lavvohuset (Brandheistua) og i langhuset (Seterhallstua).
Guttene og jentene sover hver for seg, med en ansvarlig voksenperson fra klassen.
Vi har ikke nattevakt i leiren! Halvveis i leirskolen bytter gutter og jenter på hvor de
ligger slik at alle får prøvd det samme. Vi har også en gapahuk som man kan overnatte
i dersom noen ønsker å prøve det.

Det kreves tilstedeværelse av minimum 1 forelder/foresatt per klasse (25 elever)
i undervisningstid med våre leirskolelærere. I periodene der våre leirskolelærere
ikke er tilstede på kveld og natt kreves det tilstedeværelse av minimum to foreldre/foresatte.

Pris: Fastpris kr 12.500 + kr 1.390 pr. elev. 2 ledere gratis, og øvrige ledere kr 750,-

For bestilling ta kontakt med oss på tlf 9191 0506 eller e-post: post@brandheia.no

Last ned vår leirskolebrosjyre her