Leirskole 3 dager

Leirskole 3 dager
1.dag:

 • Ankomst ca.kl.10.00. Stopp ved info-tavle Kippe.
 • Skogsti
 • Tenne opp bål
 • Matpause med medbrakt matpakke.
 • Båter/kano – teknikk, sikkerhet
 • Badstue og bading, natursti, frie aktiviteter
 • Skyting med luftgevær
 • kl.17.00: Middag
 • Tema: Fisk. Vi setter garn!
 • ca.kl.21.00: Kveldsmat

 

2.dag

 • kl.07.30: Vi tar opp garna og registrerer fiskefangsten.
 • kl.09.00: Frokost
 • Sløying og tilberedning og grilling av fangsten.
 • Matpause
 • Guida tur i skogen eller på fjellet.
 • kl.17.00: Middag
 • Hesteridning
 • Klatring og rapellering i klatreveggen.
 • kl 21.00 Kveldsmat

Det er innlagt fritid mellom de organiserte aktivitetene.

3.dag:

 • kl.09.00: Frokost
 • Vi rydder opp etter oss slik at vi forlater leiren og naturen slik den var da vi kom!
 • Avreise ca. kl.12.

Fastpris kr 12 500 + kr 1390 pr. elev. 2 ledere gratis.

Det kreves tilstedeværelse av minimum 1 forelder/ foresatt per klasse i undervisningstid med våre leirskolelærere. I periodene der våre leirskolelærere ikke er tilstede på kveld og natt kreves det tilstedeværelse av minimum 2 foreldre/ foresatte.

For bestilling ta kontakt med Geir på tlf 93202266 eller e-post: post@brandheia.no