Leirskole

Aktiv leirskole hele året

På Brandheia har vi gjennom mange år utviklet en unik og utfordrende leirskole i Trøndelag.

På vår spesielt tilrettelagte aktivitetsarena vil elevene få nye mestringsopplevelser fra en aktivitetsmeny basert på natur og friluftsliv. Vi kan ønske velkommen til en aktiv leirskole hele året, og kan ta i mot inntil 50 elever.

Aktivitetene tilpasses årstid, alderstrinn, lokale forhold, og hva naturen byr på av aktivitetsmuligheter til enhver tid.

Leirskolen er en flott og effektiv måte å møte en rekke områder i læreplanen på en gang. Våre arbeidsmetoder bidrar til at elevene stimuleres til en økt bevissthet rundt kompetansemålene i samfunnsfag, naturfag og kroppsøving – med naturen som arena.

Med hovedtema på natur og friluftsliv, vil elevene få god kunnskap om mat og kulturhistorie, sanking, næringskjeden og økosystemet.

• Mestring • Praktisk læring • Fysisk aktivitet • Friluftsliv • Naturforståelse
• Miljøkunnskap • Integrering • Sosial kompetanse • Trivsel • Likeverd

Leirskole skaper motivasjon til
læring og bedrer klassemiljøet

Med dagens fysisk lite aktive «skjermbarn», miljøutfordringer, fordommer og flerkulturell utvikling er leirskole viktigere enn noen gang å prioritere.

I 2018 har Brandheia tatt en revisjon på eget leirskoleprogram. Dette med bakgrunn i gode og konkrete tilbakemeldinger fra våre mangeårige samarbeidspartnere og egne vurderinger. Brandheia ønsker alltid å utvikle seg slik at vi på en best mulig måte kan innfri elevenes behov og ønsker.

Vi på Brandheia ser derfor med et smil på tilbakemeldinger omkring små og store ting, positive og negative – alt som gjør oss bedre!

Fra 2019 vil Brandheia leirskole tilby en helt ny leirskole der kravene i kunnskapsløftet synliggjøres sterkere. De leirskoler som allerede er booket frem til og med 2022 vil naturligvis følge sine avtalte program, om de ikke ønsker å endre til nytt program.

For bestilling ta kontakt med oss på telefon 91 91 05 06
eller e-post: post@brandheia.no

Last ned vår leirskolebrosjyre her