Leirskole

Aktiv leirskole hele året

På Brandheia har vi gjennom mange år utviklet en unik og utfordrende leirskole i Trøndelag.

På vår spesielt tilrettelagte aktivitetsarena vil elevene få nye mestringsopplevelser fra en aktivitetsmeny basert på miljø- og friluftsliv.

Bading i Brandheia på leirskole
På leirskole er det ingen som har tid til å kjede seg!

Vi kan ønske velkommen til en aktiv leirskole hele året, og kan ta i mot 30-50 elever samtidig. Aktivitetene tilpasses årstid, alderstrinn, lokale forhold, og hva naturen byr på av aktivitetsmuligheter til enhver tid.

Leirskolen er en flott og effektiv måte å møte en rekke områder i læreplanen på en gang:

  • Mestring
  • Praktisk læring
  • Fysisk aktivitet
  • Friluftsliv
  • Naturforståelse
  • Miljøkunnskap
  • Integrering
  • Sosial kompetanse

Leirskole skaper også motivasjon til læring og bedrer klassemiljøet.

utsikt over villmarka i Trøndelag
Gode naturopplevelser på leirskole bedrer klassemiljøet

Med dagens fysisk lite aktive ”skjermbarn”, miljøutfordringer, fordommer og flerkulturelle utvikling er leirskole viktigere enn noen gang å prioritere.

I 2018 har Brandheia tatt en revisjon på eget leirskoleprogram. Dette med bakgrunn i gode og konkrete tilbakemeldinger fra våre mangeårige samarbeidspartnere og egne vurderinger. Brandheia ønsker alltid å utvikle seg slik at vi på en best mulig måte kan innfri elevenes behov og ønsker. Vi på Brandheia ser derfor med et smil på tilbakemeldinger omkring små og store ting, positive og negative- alt som gjør oss bedre!

Fra 2019 vil Brandheia leirskole endre litt på sine leirskolepakker. De leirskoler som allerede nå er booket frem til og med 2022 vil naturligvis følge sine avtalte program, om de ikke ønsker å endre til det nye programmet.

For bestilling ta kontakt med daglig leder Geir Inderdal på telefon 91 91 05 06 eller e-post: post@brandheia.no