Måned: februar 2019

  • Nytt  leirskoleprogram

    Nytt leirskoleprogram

    Med dagens fysisk lite aktive «skjermbarn», miljøutfordringer, fordommer og flerkulturell utvikling er leirskole viktigere enn noen gang å prioritere. I 2018 tok Brandheia en revisjon på sitt leirskoleprogram. Dette med bakgrunn i gode og konkrete tilbakemeldinger fra våre mangeårige samarbeidspartnere og egne vurderinger. Brandheia ønsker alltid å utvikle seg slik at vi på en best…