Leirskole 4 dager

Program

1.dag:

padling i kano
Kanopadling på vannet i Brandheia er populært
 • Kl. 10:00 Ankomst ved info-tavle på Kippe. Skogsti/ kultursti opp til leiren. Ankomst leiren med innsjekk
 • Kl 12:00 Lunsj med medbrakt matpakke. Gjennomgang av regler
 • Kl 13:30 Båter/kano – teknikk, sikkerhet
 • Kl 15:30 Skyting med luftgevær. Badstue og bading, natursti, frie aktiviteter
 • Kl 17:00 Middag
 • Kl 18:00 Garnsetting
 • Kl.21:00 Kveldsmat; brødmåltid

Leirskolelærere reiser, voksne fra klassen overtar ansvaret.

2.dag:

Pølser på bål på leirskole i Trøndelag
Grilling av pølser på bål må til
 • Kl.07:30 Vi tar opp garna og registrerer fiskefangsten.
 • Kl.09:00 Frokost; brødmåltid og sluring. Smør matpakke.
 • Kl 10:00 Sløying og fiskens anatomi, og grilling av fangsten.
 • Kl 12:00 Lunsj med grillet fisk og egen matpakke
 • Kl 13:00 Guida tur til Kippesætra, kulturhistorie. Grilling av pølser på bål
 • Kl.17:00 Middag
 • Kl 18:00- 20:00 Aktivitet: Hesteridning og klatring/ rappellering i klatreveggen
 • Kl 21.00 Kveldsmat; brødmåltid

Leirskolelærere reiser, voksne fra klassen overtar ansvaret

3.dag:

Klatring i klatrevegg nord for Steinkjer i Trøndelag
Klatreveggen er populær, vi har alt utstyret barna trenger.
 • Kl.09.00 Frokost; brødmåltid og sluring. Smør matpakke.
 • Kl 10:00 Kart og kompass
 • Kl 12:00 Lunsj
 • Kl 13:00 Natursti. Klatring/ rappellering
 • Kl 17:00 Middag
 • Kl 18:00 Fremføring av egen underholdning.

Leirskolelærere reiser, voksne fra klassen overtar ansvaret

 • Kl 21:00 Grilling av pølser og pinnebrød på bålet

4.dag:

 • Kl.09:00 Frokost, brødmåltid og sluring
 • Kl 10:00 Vi rydder opp og vasker etter oss slik at vi forlater leiren og naturen slik den var da vi kom.
 • Kl 11:30 Oppsummering og evaluering med servering av Brandheias tomatsuppe
 • Kl 12:00 Avreise

Matservering

Brandheia Villmarkssenter har et moderne storkjøkken som all mat produseres fra. Menyen på Brandheia er basert på tradisjonell bondekost med stort innslag av viltkjøtt. Brødmåltidene består av vårt hjemmebakte brød med assortert pålegg. Til frokost serveres det i tillegg «sluring» som er en gammel oppskrift på en kraftkost som ble benyttet av tømmerhøggerne.

Det forventes at alle elever møter punktlig til måltidene, og at man har vasket seg skikkelig på hender før man går inn i matsalen. I matsalen skal det være ro.

Til hvert måltid skal to elever hjelpe til, dette lager dere en liste på i forkant.

Dag 1:

 • Lunsj kl 12:00 Egen matpakke
 • Middag kl 17:00 Brandheias Viltgryte m/ tilbehør
 • Kveldsmat kl 21:00  Brødmåltid

Dag 2:

 • Frokost kl 09:00  Brødmåltid og sluring(husk matpakke)
 • Lunsj kl 12:00  Grillet fisk fra garnfangst + matpakke
 • Middag kl 17:00  Grilling av viltburger
 • Kveldsmat kl 21:00  Brødmåltid

Dag 3:

 • Frokost kl 09:00 Brødmåltid og sluring(husk matpakke)
 • Lunsj kl 11:30 Egen matpakke
 • Middag kl 17:00 Taco
 • Kveldsmat kl 21:00 Grilling av pølser og pinnebrød

Dag 4:

 • Frokost kl 09:00 Brødmåltid og sluring
 • Lunsj kl 11:30  Brandheias tomatsuppe

Allergier må meldes til oss i god tid i forkant på epost: post@brandheia.no

Praktisk info

Det er innlagt fritid mellom øktene og følgende aktiviteter kan elevene benytte- under tilsyn av voksne fra klassen: Badstue og bading, kano og kajakkpadling på vannet. Fiske med stang fra land eller fra båter, natursti,stangtennis, øksekasting og åpne områder for ballspill.

Fastpris kr 15 500 + kr 1920 pr. elev inkl. 2 ledere gratis. Øvrige ledere betaler kr 750.

Det tas forbehold om justering av pris jmfr og program ved bestilling for senere år.

Det kreves tilstedeværelse av minimum 1 forelder/ foresatt per klasse (25 elever) i undervisningstid med våre leirskolelærere. I periodene der våre leirskolelærere ikke er tilstede på kveld og natt kreves det tilstedeværelse av minimum 2 foreldre/ foresatte

For bestilling ta kontakt med daglig leder Geir Inderdal på tlf 9191 0506 eller e-post: post@brandheia.no